Word lid

Het werkverband heeft op dit moment ruim 100 leden. Mede daardoor is het een serieuze gesprekspartner voor kerkelijke instanties en andere organisaties. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat er een netwerk is van van queer theologen die als dat nodig is haar stem kan laten horen. Daarnaast merken we dat er steeds meer een beroep op ons werkverband wordt gedaan uit het buitenland waar de postitie van queer theologen soms erg moeilijk is. Word daarom lid van het Werkverband en steun ons in ons werk. Het werkverband wordt volledig gedragen door vrijwilligers en draait op contributie en giften.

Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar het secretariaat. Geef in de e-mail je naam, adres en telefoonnummer door. Je bent pas echt lid nadat je ook de contributie hebt voldaan. Deze bedraagt €17,50 per jaar en kan worden overgemaakt naar NL19 INGB 0005 1863 65 t.n.v. Werkverband van Queer Theologen te Amsterdam.

Advertenties