Quidentiteit

Het Werkverband staat voor een positieve waardering van seksuele diversiteit en opkomen voor de acceptatie van LHBT’s binnen kerken en in de samenleving. Daarbij zien we theologie als ons voornaamste “strijdmiddel”. Het Werkverband ziet het als zijn kerntaak om queer theologen te verenigen met het oog op onderlinge ontmoeting, gezamenlijke bezinning en actie.

Bezinning
We willen de theologische bezinning op vragen omtrent homoseksualiteit in kerk en samenleving stimuleren en faciliteren. Het studie-element van de halfjaarlijkse bijeenkomsten moet hiervoor worden benut, waarbij de input van leden in de vorm van aangedragen thema’s, sprekers of literatuur onmisbaar is.

Ontmoeting
Allereerst willen we een veilige plek bieden voor de ontmoeting van queer theologen binnen de Nederlandse kerken, waar zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen, hun ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen uitdagen en ondersteunen, en met elkaar kunnen meeleven. Het belangrijkste middel daarvoor zijn onze halfjaarlijkse bijeenkomsten.

Actie
We willen graag bijdragen aan de discussies over (homo)seksualiteit binnen de kerken, en aan het bredere debat over religie en (homo)seksualiteit in de samenleving.

Bij het uitvoeren van deze missie heeft het Werkverband bestuur een coördinerende en initiërende rol, maar het kan deze rol niet uitvoeren dan met de leden. Het Werkverband onderhoudt nauw contact met het LKP, de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging in Nederland. In internationaal verband participeren we in European Forum of LGBT Christian Groups

Advertenties