Wie wij zijn

De Queer Theologen staan voor een positieve waardering van seksuele diversiteit. Wij pleiten voor de acceptatie van LHBT’ers binnen kerk en samenleving. Als groep brengen wij queer theologen met elkaar in contact en proberen wij bij te dragen aan het gesprek binnen en buiten de kerk over seksuele diversiteit/LHBT-kwesties. Kernwoorden hierbij zijn bezinning en kritische reflectie.

Bezinning
Op onze halfjaarlijkse studiebijeenkomsten bezinnen wij ons over identiteit in kerk en samenleving. Inhoudelijke input van leden is hierbij onmisbaar. Bijvoorbeeld door het aandrang van sprekers, thema’s of literatuur. Daarnaast drinken we na afloop graag een wijntje of een biertje.

Ontmoeting
Toen eind jaren 70′ het Werkverband van Homofiele Theologen werd opgericht vormde ontmoeting een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten. Er waren weinig veilige plekken waar theologen zich vrijelijk konden uitspreken over gender, seksualiteit en theologie. Het bieden van deze veiligheid is voor ons nog steeds van grote waarde. Hoewel er binnen kerk en samenleving een grotere mate van acceptatie van LHBT’ers is ontstaan bestaan er immers nog steeds vooroordelen en veroordeling. Iets wat de Queer Theologen nog steeds onmisbaar maakt.

Actie
We willen graag bijdragen aan de discussies over (homo)seksualiteit binnen de kerken, en aan het bredere debat over religie en (homo)seksualiteit in de samenleving.

Bij het uitvoeren van deze missie heeft het bestuur van de Queer Theologen een coördinerende en initiërende rol, maar het kan deze rol niet uitvoeren dan met de leden. Het Werkverband onderhoudt nauw contact met het LKP, de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging in Nederland. In internationaal verband participeren we in European Forum of LGBT Christian Groups