Bijeenkomsten

Twee keer per jaar bespreken de Queer Theologen een onderwerp op het terrein van gender, seksualiteit en theologie. Het doel is verdieping van ervaring en kennis en het (nader) bepalen van de eigen positie. Besprekingen vinden meestal in Amsterdam plaats en eindigen met een borrel. Ben je geïnteresseerd? Aanmelden kan via queertheologen@gmail.com

In het najaar van 2018 zal de eerstvolgende bijeenkomst georganiseerd worden in Amsterdam. Datum en thema worden op een later moment bekend gemaakt.

Een greep uit de onderwerpen van de afgelopen jaren:

  • De verhouding tussen vrijheid van religie en de rechten van LHBT+ personen
  • Creativiteit: Welke plek heeft creativiteit in de queertheologie?
  • Wie is mijn moeder, wie zijn mijn broers: een queer perspectief op het begrip familie
  • Queer en horen bij een (religieuze) gemeenschap
  • De eunuch als “transcestor”: op weg naar een transgender theologie
  • Polyamorie: visies op trouw in queer relaties.