WKHP en LKP geschokt over ontslag transgender penningmeester

Het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) en het LKP (landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging) zijn geschokt over het ontslag van de penningmeester van de H. Norbertus Parochie in Flevoland: de transgender Rhianna Gralike. WKHP en LKP roepen de Rooms-Katholieke Kerk op de eigen leer te herzien, die transgenders zonder pardon lijkt uit te sluiten van deelname aan welke vorm van kerkelijk werk dan ook.

Oproep tot intrekken ontslagverzoek
Op maandag 29 juni schreef pastoor Boogers van de H. Norbertusparochie in Flevoland een brief aan kardinaal Eijk met het verzoek eervol ontslag te verlenen aan de nog maar pas aangestelde penningmeester van zijn parochie: Rhianna Gralike. Zij is al jaren toegewijd rooms-katholiek en transgender. Als reden voor het ontslag voerde de pastoor aan dat de keuze van mevrouw Gralike om het eigen lichaam in overeenstemming te brengen met de al jarenlang gevoelde eigen genderbeleving in strijd is met de kerkelijke leer. Deze zou stellen dat God van mensen verwacht dat zij het hun bij de geboorte gegeven lichaam accepteren.
WKHP en LKP hebben waardering voor de gesprekken die pastoor Boogers heeft gevoerd met mevrouw Gralike, maar zijn geschokt over dat dit tot (een verzoek tot) ontslag leidt. “Bij alle moeite en worsteling die de voor mevrouw Gralike noodzakelijke keuze met zich heeft meegebracht, zou het pastoor Boogers hebben gesierd zijn eerdere besluit haar aan te stellen tot penningmeester van de parochie te handhaven”, aldus WKHP en LKP. “Hij zou haar voorts als haar herder blijvend met pastorale zorg moeten omringen en haar tot het uiterste vasthouden. Met deze brief heeft pastoor Boogers zijn pastorale taak verzaakt.” WKHP en LKP roepen de pastoor en het bestuur van de H. Norbertusparochie op het verzoek tot ontslag van mevrouw Gralike onmiddellijk in te trekken.

Kerkelijke leer
WKHP en LKP roepen kardinaal Eijk voorts op zich sterk te maken voor een herziening van de kerkelijke leer. Deze zou inhouden dat een geslachtsveranderende operatie zoals mevrouw Gralike die heeft ondergaan een objectieve belemmering vormt om te participeren in het kerkelijke werk van een rooms-katholieke parochie. WKHP en LKP roepen kardinaal Eijk op om de kerkelijke antropologie grondig tegen het licht te houden. De Bisschoppensynode over het gezin die in oktober dit jaar zal plaatsvinden, zou daarvoor een goede gelegenheid zijn.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .